Semnale


 
Semnale 

Cetatea lui Platon
Autor: Sorin Bocancea, Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 502
ISBN: 978-973-611-723-7


Din cuprins:
• Supoziţii metodologice
• Teoria reminiscenţei - si non e verro, e ben trovato
• Fundamentarea ontologica a nemuririi sufletului
• Antropolis
• Reconstrucţia dialectică a lumilor
• Antropolis ca bună tradiţie

 
Prezenta interpretare ideologică sau perspectivistă a operei platoniciene pornește de la premisa ca Platon a fost un om politic ce a dorit reformarea cetăţii sale pe calea educatiei. Tema identificată în scrierile platoniciene este impunerea unui nou conţinut al virtuţii pentru edificarea unei noi cetăţi guvernate de filosoful-rege. Noutatea lucrării Cetatea lui Platon o reprezintă faptul că interpretează toate scrierile platoniciene din perspectiva propusă, fără a urmări acuzarea filosofului, ci înţelegerea resorturilor și determinărilor ce au stat la originea construcţiei sale teoretice.
   

   

Organizatii internationale
Autor: Anton Carpinschi, Diana Margarit, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2011
Număr pagini: 216
ISBN: 978-973-46-1985-6

Volumul propune o perspectivă nouă, de factura eco-sistemică, diferită de descriptivismul şi formalismul utilizate în mod obişnuit în evaluarea organizaţiilor internaţionale. Cu ajutorul grilei obiective-principii-structura instituţională-acţiuni, sunt analizate paisprezece organizaţii politice globale reprezentative, guvernamentale şi nonguvernamentale – printre care O.N.U, N.A.T.O, Liga Statelor Arabe, Amnesty International, Greenpeace -, precum şi rolul acestora în prefigurarea unei democraţii cosmopolite. Demersul se subordonează unui scop deopotrivă teoretic şi practic: definirea unui spaţiu politic global şi deschis, capabil să
 
asimileze normele şi procedurile democratice. Datorită abordării inedite şi informaţiilor actuale, lucrarea poate fi consultată atât de studenţii şi profesorii de la facultăţile de ştiinte politice, cât şi de specialiştii domeniului.

Cuprins:
Organizaţiile internaţionale: probleme, concepte, tipologii • Organizaţia Naţiunilor Unite. Refe­renţial al securităţii internaţionale • Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Eficienţa unei organizaţii politico-militare Consiliul Europei. Revalorizarea democraţiei şi a drepturilor omului • Transparency International. Despre clarobscurul corupţiei • Oxfam Inter-national. Cât de universal poate fi ajutorul umanitar? • Organizaţiile internaţionale şi democraţia cosmopolită
   

 

 sus