Arhiva


Mircea Eliade
Arhivele Sfera Politicii

 

STELIAN TĂNASE
[The University of Bucharest]

 

Mircea Eliade – Un episod legionar

Arhivele se deschid (totuşi) dar asta e o condiţie necesară nu şi suficientă. Până când primele rezultate ale cercetărilor vor da roade, mai durează. Un fapt care poate anticipa acest moment este publicarea, fie şi parţială, a unor documente relevante din dosare complicate, urmând ca mai târziu să apară şi istoricii care să le analizeze. Să recunoaştem că acesta este stadiul actual al cercetării istorice. Încet, încet, vom ajunge la descrierea/clarificarea unor evenimente care din cauza circumstanţelor, a trecerii anilor, a depărtării, a încurcatei istorii postbelice au rămas în umbră. Episodul deţinerii lui Mircea Eliade, odată cu vârfurile legionare în lagărul de la Miercurea Ciuc este unul dintre acestea. Cu acest episod am luat cunoştinţă în 1990 când la redacţia revistei „22” s-a prezentat un fost legionar cu un fragment de memorii, unde povestea acest episod. Luaţi atunci de  fierbinţeala momentului, dominat de lupte politice ascuţite, subiectul a rămas într-un sertar. A mai fost şi argumentul pudic, că nu e „cazul să dezgropăm“ un episod incomod. Să o lăsăm pentru mai târziu. Au trebuit să treacă mulţi ani ca să ne referim la această poveste mai detaşaţi. Şi încă nu cred că în ciuda apariţiei a numeroase materiale, a unor cărţi, a unor dezbateri în radio sau tv, că am ajuns în punctul să spunem tot adevărul legat de arhive, şi să ne plasăm neutru, în această istorie.

 

Mircea Eliade – The Iron Guard Chapter

Even if access to the archives is now granted, this does not necessarily imply sufficiency. Some more time has to pass until we can see the first results of the ongoing researches. However, we can anticipate these results by publishing, partially or entirely, some relevant documents, parts of some salient dossiers. Sooner or later, we would get the description / clarification of some events which, due to circumstances, to passage of years, to remoteness, to the intricate nature of postwar history, remained under wraps. But up till then we ought to admit that this is the current pace of the Romanian historical research. A chapter of the kind is Mircea Eliade’s imprisonment at Miercurea Ciuc, along with some other Iron Guard leaders. I came to know this episode in 1990 when writing for „22” weekly magazine, a man, ex Iron Guard member, handed me some fragments from his journal, evoking this episode. Caught in the ardent daily political struggles going on those days, the subject remained in a drawer, consigned to oblivion. Of course, I then thought, it wasn’t a very good moment for disclosing such an uneasy chapter. I thus postponed it. Many years had to pass in order be able to look this story straight in the eyes.

However, despite those many debates and books that eventually came to light, I still believe we haven’t yet arrived at that unequivocal moment when we can freely speak about what the archives divulge. We are still incapable of placing ourselves impartially and dispassionate in our own history.

 

CNSAS
filele 1,2,3,4

MINISTERUL AFACERILOR PUBLICE                                                         Legionar
PREFECTURA POLIŢIEI CAPITALEI
BRIGADA SPECIALĂ

 

FIŞA PERSONALĂ

Numele ............Eliade...........Prenumele..........Mircea...........
Nume fals...........................Poreclă.............................

STAREA CIVILĂ:

Născut în anul ....1907..... luna.......februarie.......ziua......25......
Localitatea....Bucureşti....judeţul...Bucureşti....Religia...ortodoxă...
Originea etnică......română......căsătorit cu...... Nicoleta Eiade......
Copii..............Numele, prenumele şi domiciliul părinţilor..............
Domiciliul actual................str. Gh.Palade 43......................
Domicilii anterioare....................................................

STUDII:.................................................................
PROFESIA (funcţiunea, meseria sau ocupaţia)...........ziarist.............
SITUAŢIA MATERIALĂ (venituri, proprietăţi)..............................
SITUAŢIA MILITARĂ
Contingentul..1P32..gradul..caporal T.R...unitatea...C.T.Bucureşti...
Mobilizări şi concentrări (durata şi unitatea)..........................

SEMNALMENTELE:

Talia..................Fruntea......................
Părul..................Gura.........................
Ochii..................Barba........................
Sprâncenele............Nasul........................      FOTOGRAFIA
Urechile...............Vorbirea.....................
Mers, ţinută........................................
Semne Particulare...................................

........................................................................

 

ACTIVITATEA POLITICĂ

De când activează în mişcarea legionară: ..............1935.............
Ce grad şi funcţia a avut în mişcare.........membru marcant............
Ce activitate a avut înainte de 6 Septembrie 1940:

Este autorul romanului „Huliganii” apărut în 1936, în care se face propagandă pentru mişcarea legionară

Ce activitate a avut pe timpul regimului legionar:
A făcut parte din Centrul de Studii şi documentare a mişcării, înscris în cuibul „ Ceahlău”, familia „ Axa”. A activat în grupul scriitorilor şi poeţilor legionari de sub conducerea profesorului Radu Dumitrescu Gyr. A scris diferite articole în presă, favorabile mişcării legionare.

Ce funcţie publică a avut sub regimul legionar şi cum s-a comportant în această funcţiune:

Dacă a participat la rebeliunea din Ianuarie 1941 sau a avut legătură cu rebelii şi cum:

Condamnări sau trimiteri în judecată:

I s-a fixat domiciliul obligatoriu la Miercurea Ciuc în anul 1938

Internări în lagăr, domiciliu obilgatoriu:

Alte cari n-au făcut obiectul unei cercetări judiciare dar care ating onoarea, moralitatea, ordinea politică, etc.

Ce activitate a avut după data de 23 Ianuarie 1941:

Certific exactitatea datelor din prezenta fişă, de care răspund

........................................................................

 

MINISTERUL DE INTERNE
Cabinetul Domnului Ministru

Am onoare a raporta următoarele:
Astăzi 27 August 1938, s-a prezentat la Inspectoratul General d-na Nina Eliade soţia lui Mircea Eliade care se găseşte cu domiciliul obligatoriu în Miercurea Ciuc şi a predat petiţia alăturată prin care solicita permisiunea D-voastră de a se procura pentru soţul Domniei Sale, miere şi fructe fiind suferind de stomac.
Deasemenea cerea a se ridica pentru dânsul consemnul de a nu fuma.
Pe această petiţie D-Voastră aţi pus următoarea rezoluţie: Va fi dus într-un spital sub pază. I se vor autoriza alimentele cerute şi tutunul.
Doamna Eliade ne comunică însă că soţul D-sale nu are nevoie de tratament spitalicesc, că dânsa nu a cerut internarea în spital şi ne roagă să dăm dispoziţia numai în ceea ce priveşte partea a doua a Ordinului dumneavoastră, adică autorizarea de fructe, miere şi tutun.
Cum procurarea de alimente din afară este interzisă prin instrucţiunile asupra regimului aplicat în Domiciliul Obligator iar fumatul a fost interzis de D-voastră din iunie ca măsură disciplinară, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a ne ordona dacă aprobarea D-voastră se referă numai pentru cazul că Mircea Eliade ar fi internat în spital, sau pentru cazul că rămâne în Domiciliul Obligatoriu unde ceilalţi internaţi nu au acest favor.
În aşteptarea ordinului Dvs. nu am dat nici un curs cererii D-nei Nina Eliade.

INSPECTOR GENERAL AL JANDARMERIEI
General, Ioan Topor
Şeful Serv. Jandarmeriei
Lt. Colonel Şt. Gherovici

........................................................................

Domnule Ministru,

Soţul meu Mircea Eliade scriitor şi asistent universitar cu domiciliul forţat la Miercurea Ciuc, suferind de stomac şi prin nemişcare agravândui-se starea, respectuos vă rog să binevoiţi a-i îngădui ca prin D-l Comandant al Lagărului să-şi poată procura Fructe şi Miere. Totodată vă rog a-mi da autorizaţia de a trimite prin Inspectoratul Jandarmeriei următoarele cărţi necesare pentru studiile sale: Gotica lui Pârvan, Petrarca.
Respectuos vă mai rog a se ridica consemnul de a nu fuma deoarece starea lui nervoasă din cauza nedereptăţei făcute se accentuează în urma acestei privaţiuni.
Vă aduc toate acestea la cunoştinţă căci luândui-se libertatea, cel puţin fiziceşte să poată rezista, ţara mai având nevoie de elemente de valoarea lui Mircea Eliade.
Primiţi domnule Ministru asigurarea deosebitei mele stime

Nina Eliade
Palade 43

........................................................................

STRICT SECRET
29 X 1938

 

PREFECTURA POLIŢIEI CAPITALEI
Serv. Poliţiei Sociale

Am onoare a vă face cunoscut că în urma hotărârei Domnului Ministru de Interne, numitul Mircea Eliade, din Bucureşti, str. Palade 43, căruia i se fixase domiciliu obligator din Miercurea Ciuc a fost pus în libertate pe ziua de 29 Octombrie 1938 şi se află actualmente în sanatoriul Moroeni-Dâmboviţa.
Cum numitul a dat o declaraţie, pe onoare şi conştiinţă, că se va abţine de la orice activitate politică, oricare ar fi ea, şi că nu va mai întreprinde nici o activitate sau o agitaţiune interzisă de legi, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să fie ţinu în strictă supraveghere.

 

ŞEFUL SERV. JANDARMERIEI
Lt. Colonel Şt. Gherovici
Şeful Secţiei a III-a
Maior Dumiru Birţ

 

STELIAN TĂNASE – Profesor de ştiinţe politice la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti. Publicaţii recente: Cioran şi Securitatea, Iaşi, Polirom, col. „Istorii subterane”, 2010; Clienţii lu’ tanti Varvara, Bucureşti, Humanitas, [2005], a 2-a ediţie, 2008; Istoria căderii regimurilor comuniste. Miracolul revoluţiei, Bucureşti, Humanitas, [1999] a 2-a ediţie, 2009


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus