Semnale


 
Semnale 

Sociologia migraţiei. Teorii și studii de caz românești
Autori: Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 312
ISBN: 978-973-46-1304-5


Migraţia este unul dintre procesele sociale care influenţează profund societatea româneasca actuală; totusi, din bibliografia de specialitate lipsesc încă lucrările știinţifice care să redea complexitatea acestui fenomen. Volumul reunește studii semnate de sociologi români și străini cunoscuţi, ce îmbină aspectele teoretice cu analiza de caz. Rezultatul este o imagine complexă, în care migraţia românească devine subiect de reflecţie alături de teme centrale astăzi în știintele sociale: globalizarea, transnaţionalismul, schimbările impuse de dezvoltarea comunicaţiilor și transportului etc.

Recontextualizarea discuţiilor despre migraţie și centrarea pe teme de importanţă sociologică și politică oferă astfel o perspectivă mai largă, utilă, pentru înţelegerea adecvată a migraţiei contemporane.

Cuprins:
Exerciţiul dificil al liberei circulaţii • Migraţiile dezeterogenizării etnice în „Noua Europă” • Cât de specifice sunt migraţiile germanilor din România? • De la incluziune naţională la excludere economică • Aspecte ale culturii migraţiei în România • Politici de migraţie și strategii ale migranţilor transnaţionali între România și Spania • Români în străinătate • Articulaţii între turism și migraţie în Maramureș • Schimbare socială sau dezvoltare? • Efectele culturale ale migraţiei forţei de muncă din România
   

   

Lumile sociale ale migraţiei românești în străinătate
Autor: Dumitru Sandu, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 232
ISBN: 978-973-46-1650-3

Fenomenul migraţiei românilor în străinătate este cunoscut în genere doar prin amploare și cauzele socioeconomice care îl determină. Dumitru Sandu îl analizează din perspectiva modelelor de gândire, de acţiune și de afirmare identitară – pe care le comprimă în conceptul „lumilor sociale” –, dar și a efectelor asupra celor rămași sau întorși acasă. Cercetările reunite în volum au drept scop să sublinieze necesitatea implementarii unor politici de migraţie în România, fiind utile atât pentru studenţii și profesorii de la facultăţile de sociologie, cât și pentru specialiștii în domeniu.
Cuprins:
Emergenţa noului sistem de migraţie al României • Matricea de condiţionare a deciziilor de emigrare temporară în străinătate • Fluxuri de migraţie importante • Transnaţionalismul emergent: concluzii la primul recensământ comunitar al migraţiei • Valori, proiecte și remitente în lumile migraţiei • Migraţia de revenire ca proiect și stare de spirit • Rolul resurselor în proiectele de revenire • Tipuri de orientări transnaţionale în migraţie • Spaţiile transnaţionale de tip identitar • Străinătatea din ţară: mentalitatea foștilor migranţi
   
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus