Imigraţie/Emigraţie


Discriminarea etnicilor indieni în Marea Britanie
 

SILVIU PETRE
[National School of Political and Administrative Studies Bucharest]

Abstract:
It may be very comfortable thinking that that the decolonization evolved into a commonwealth of nation sharing mutual and equal interests. Approaching the details of the sociological universe one can grasp the traits of old domination relationships still existing. Although in the forefront of human rights, Great Britain today continues to have problems integrating its former Indian subjects. In various colours, some of them very poor, but many highly skilled experts, the Indian diaspora within the borders of UK struggles for equal job opportunities with the British establishment and British mentalities.

Keywords: India, Indians, Great Britain, UK, discrimination, Race Relation Act

Reluând vocabularul secolului XIX, putem spune că povara omului alb şi-a păstrat actualitatea regăsindu-şi o nouă ipostază după decolonizare. Ca slogan în timpul imperialismului, aceasta oferea o viziune surplusului de militarism, capitalism şi misionarism ce anima metropolelele occidentale. Dispariţia imperiilor multinaţionale va inversa fluxul popoarelor dominate spre fostele dominioane. Gastarbeiteri luptând să devină cetăţeni, imigranţii au devenit o problemă pentru capacitatea statelor şi societăţilor europene de a-i integra. În cazul Marii Britanii, deşi o ţară cu o tradiţie politică liberală şi inovatoare în privinţa tolerării, discriminarea prezintă o cotă surprinzător de înaltă. O ţintă deosebită a rasismului şi discriminării britanice sunt etnicii indieni şi pakistanezi, proveniţi din fostul Raj, perla Coroanei Britanice. O serie de etnici indieni s-a integrat la nivelul elitelor, precum Salman Rushdie, Pryamvada Gopal, Padma Lakhsmi, Amartya Sen, Arundhati Roy, Tariq Ali, Gopal Balakhrisnan şamd. În 1985 un breviar al alumnilor din Marea Britanie lista selectiv 400 de cetăţeni care reuşiseră în meserii din înaltul status.1 Pentru foarte mulţi indieni şi pakistanezi însă izolarea, discriminarea la locul de muncă sau chiar molestarea fizică sunt realităţi de neînlăurat.


Survol asupra rasismului european

Promisiune a liberalismului şi a păcii democratic, Europa a abolit balanţa puterii şi rivalitatea între state dar rasismul şi xenofobia sunt chestiuni sociologice deosebit de importante. Un raport al Consiliului Europei din 2007 aprecia că fenomenul rasismului este ‘îngrijorător’ în Europa, mai ales în statele cu probleme economice.2 Războiul contra terorii, atât după primul război din Golf cât şi in cazul actualului a generat un sentiment anti-arab sporit în mod particular şi unul anti- imigrant în sensul cel mai larg.3

Franţa şi mai puţin Belgia sunt state francofone cunoscute pentru probleme rasiale ce derivă din incapacitatea de a integra pe cetăţenii de origine arabă şi maghrebiană provenite din fostele colonii. Marile revolte sociale din 2005 şi 2007 sunt episoadele unui serial care continuă în Franţa de mai multe decenii şi care atestă gradul de inflamare a mediului de contact interetnic.4

Italia este de ani buni de zile vizibilă pentru rasismul din sport unde sloganurile neofasciste sunt o parte a culturii sociale în ciuda existenţei Uniunii Europene. Chestiunea rromilor proveniţi din România vine să se adauge unor tare deja existente care au alimentat discursul extremei drepte şi al Ligii Nordului.5

În 2002, conform Nieuwe Revu, în Olanda 46% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-30 de ani nu erau de acord cu primirea musulmanilor în ţara lor. În 2004 Wall Street Journal releva că 75% dintre suedezi, 72% dintre olandezi, 67% dintre danezi şi 61% dintre germani erau rezervaţi cu privire la o infuzie de populaţie musulmană în Europa.6


Multiculturalism în Marea Britanie.

La o populaţie de 60 de milioane de locuitori, populaţia de origine non-albă înseamnă aproximativ 4,6 milioane, adică 7,9% din populaţie. Cifrele de la recensământul din 2001 reprezentate grafic în procente arătau astfel:6

Un tabel mai detaliat arată următoarea situaţie demografică7:

Ethnicity
7.9% from a non-White ethnic group

United Kingdom

 

Total population

Non-White Population

 

(Numbers)

(Percentages)

(Percentages)

White

54,153,898

92.1

-

Mixed

677,117

1.2

14.6

Indian

1,053,411

1.8

22.7

Pakistani

747,285

1.3

16.1

Bangladeshi

283,063

0.5

6.1

Other Asian

247,664

0.4

5.3

All Asian or Asian British

2,331,423

4.0

50.3

Black Caribbean

565,876

1.0

12.2

Black African

485,277

0.8

10.5

Black Other

97,585

0.2

2.1

All Black or Black British

1,148,738

2.0

24.8

Chinese

247,403

0.4

5.3

Other ethnic groups

230,615

0.4

5.0

All minority ethnic population

4,635,296

7.9

100.0

All population

58,789,194

100.0

0

Imigraţia populaţiei origine din Asia de Sud şi mai exact India datează de la începutul epocii coloniale când companiile comerciale englezeşti, ulterior britanice vor permite fluxul de populaţie din subcontinentul asiatic spre insulele britanice. Deşi numărul acestora a fost mic de-a lungul secolelor, de abia după 1945 Marea Britanie a devenit una din ţintele predilecte ale imigranţilor indieni şi pakistanezi aflai în căutarea unei vieţi mai bune.

Astfel în 1950 în Marea Britanie se aflau 100 de mii de persoane provenite din Asia, Caraibe sau Orientul Mijlociu. În 1955-57 cifra acestor va creşte la 132.000. În 1970 când Commonwealth Immigrants Act limita numărul de persoane primite la 7500 anual, numărul imigranţilor aflaţi pe teritoriul britanic se ridica la 1milion dintr-un total de 55 de milioane de cetăţeni. Dintre aceşti imigranţi în jur de 700 de mii erau indieni, 125.000 pakistanezi şi în jur de 150.000 de africani. 55% dintre erau erau adulţi cu slujbe şi aproape 35% copii sub 16 ani.8


Rasism şi discriminare în Marea Britanie

1.1 Definirea rasismului şi a discriminării
Dicţionarul explicativ al limbii române deineşte rasismul drept acea teorie socio-politică ce susţine inegalitatea biologică şi intelectuală a raselor umane.10

Alte definiţii mai ştiinţifice redau rasimul drept o ‘dogmă potrivit căreia un grup etnic este condamnat de natură la inferioritate congenitală, în timp ce un altul este predestinat unei superiorităţi congenitale’.11

Discriminarea în schimb, ca motor semnificativ al rasismului [alături de alţi factori] este definită drept acţiunea prin care un stat sau o categorie de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate.12

O definitie mai restrânsă aparţinând de literatura ştiinţifică consideră discriminarea drept acţiunea de selectare a indivizilor pe baza unor considerente colective decât pe baza aptitudinilor individuale.13 O trăsătură importantă a discriminării este caracterul ei complex, bazat pe mai mulţi factori : rasă, naţionalitate, religie, sex şamd. Admiţând caracterul complex al discriminării putem considera trei categorii :
a) discriminare multiplă: rezultă prin acumularea treptată a unuia sau mai multor factori;
[rasă, sex, religie, naţionalitate];
b) discriminare compusă: rezultă din compoziţia mai multor factori;
c) discriminare intersectivă: apare in momentul în care factorii discriminanţi se potenţează şi influenţează reciproc.14

1.2. Rasism şi discriminare
Un studiu statistic din anii 1980 arăta că la nouă din zece britanici există prejudecăţi rasiale şi că o treime dintre respondenţi practicaseră ei înşişi acte de rasism şi discriminare. Studiul a mai arătat că mai ales bărbaţii, tinerii, şomerii şi simpatizanţii Partidului Conservator erau mai predispuşi către astfel de atitudini.15Un alt studiu din 1990 arăta că numărul atacurilor rasiste din Marea Britanie a fost de 7000/an- cifră în creştere faţă de anii precedenţi. Doi ani mai târziu o estimare a Home Office declara că la fiecare 30 de minute ae loc un atac motivate rasial [estimările se bazau doar pe incidentele declarate, fără a mai lua în calcul pe cele necunoscute de autorităţi]. Pe aceeaşi temă un raport al Human Rights Watch din 1997 releva faptul că Marea Britanie prezenta unul dintre cele mai inflamante niveluri de violenţă şi rasism din Vestul Europei.16

Raportul PEP de la sfârşitul anilor ’60, mai sus citat reda o situaţie complexă pentru care faptele descrise mai sus nu au reprezentat decât continuarea. Scopul raportului era studierea modului în care discriminarea rasială se repercuta pe piaţa muncii.

Astfel procentul celor care susţin că au fost victime ale discriminării era de : 45% pentru caraibieni ; 34% pakistanezi ; 35% indieni şi 6 % ciprioţi.17

Un alt indicator pentru determinarea gradului de acceptabilitate din partea societăţii britanice era limba. Cu cât engleza era mai slab stăpânită cu atât gradul de discriminarea şi refuzul angajării erau mai mari. Astfel procentul de discriminare, conform respondenţilor a fost de 25% pentru cei care stăpâneau engleza încă din familie (cazul multor indieni şi pakistanezi) ; de 44% pentru ci pentru care engleza era prima limbă vorbită la şcoală şi de 46% pentru care engleza era a doua limbă învăţată la şcoală.18

În ceea ce priveşte convertibilitatea profesiunii, studiul a demonstrat că, alăturând meseria avută de imigranţi înainte de a veni în Marea Britanie cu cea primită ulterior imigrării rezultă un declin pe panta profesională. Cei care în ţările de origine deţineau funcţii în sectorul terţiar se vedeau obligaţi să accepte meserii cu slabă calificare profesională. 19

Calitativ vorbind populaţia de culoare de origine caraibiană sau africană s-a dovedit a fi cea mai afectată de discriminare. Cum imigranţii sud-asiatici proveniţi din India şi Pakistan sun cei mai numeroşi în ponderea imigrării, cantitativ ei tind să fie afectaţi de măsurile discriminatorii.

În zilele noastre putem distinge astfel o discrimnare pe care o voi numi anticipatorie sau pre-discriminare : în ceea ce priveşte politica imigraţionistă şi altă propriu-zisă desfăşurată pe piaţa muncii sau în viaţa civilă.

La primul item se manifestă sub forma unor taxe superioare pentru imigranţii indieni Taxele preluate de la aceştia sunt cu mult mai mari decât pentru locuitorii europeni şi se ridica de la 50%-100% din salariul lor, făcându-le astfel viaţa extrem de grea.20

În ceea ce priveşte al doilea item important este un raport al Departamentului pentru Muncă şi Pensii din cadrul guvernului britanic ce a relevat că discriminarea este încă o prezenţă. În cadrul studiului au fost folosiţi trei aplicanţi trimişi spre 987 de slujbe cărora lise făcuse publicitate. Raportul a mai relevat că un aplicant indian, egal ca pregătire cu un nativ britanic trebuie să aplice de 16 ori mai mult decât acesta din urmă !21

În noiembrie 2007, presa comunităţii indiene din Londra nota cu satisfacţie faptul că Înalta Curte de Justiţie a dat câştig de cauză asupra unei hotărâri a guvernului prin care în sistemul de recrutare medical erau privilegiaţi medicii europeni în detrimentul celor de peste mări, mai ales de origine indiană. Hotărârea guvernamentală ar fi cauzat prejudicii unui număr de 16.000 de medici indieni aplicanţi pentru slujbe în Regatul Unit.22

De un tratament aparte au parte încă daliţii, membri a ceea ce odată se numea paria sau ‘cei de neatins’. Aceştia sunt discriminaţi şi marginalizaţi nu numai în India23 dar şi in diaspora.24 În 2006 Ram Lakha, primarul din Coventry, un indian de origine dalită a recunoscut că membrii comunităţii sale etnice, provenind din clasele superioare l-au respins pe motive de apartenenţă socială. Lobby-ul organizaţiilor pentru drepturile omului a făcut presiuni asupra Guvernului britanic pentru ca acesta să facă la rândul său presiuni asupra firmelor britanice cu faceri în India să abolească practicile discriminatorii asupra daliţilor chiar cu riscul provocării unor nemulţumiri din partea partenerilor de afaceri.25


Legislaţia anti-discriminatorie

Raportul dintre legislaţia anti-discriminatorie şi practicile inechitabile este surprinzător. Într-o logică circulară discriminarea are loc deşi cultura politică britanică a pionerat ideea egalităţii condiţiei umane. Tabloul discriminării poate da impresie de violenţă şi datorită faptului că în Insulele Brianice, spre deosebire de Franţa unde nu există foarte multe studii de profil,26 o bogată literatură tratează fenomenul.27

Legislaţia antidiscriminatorie britanică postbelică este compusă din trei direcţii, fiecare corespunzătore câte unui domeniu de discriminare : sex/gen ; rasă ; handicap/disabilităţi:
– Sex Discrimination Act (SDA ; 1975);
– Race Relation Act (RRA ; 1976)- îmbunătăţit prin Race Relation Act din 2000 ;
– Disability Discrimination Act (DDA ; 1995)

Comisia pentru Egalitatea de Șansă (the Equal Opportunities Commission) ; Comisia pentru Egalitatea Rasială (Commission for Racial Equality) şi Comisia pentru Drepturile celor cu Dizabilităţi (Disabilty Rights Commission) se ocupă de aplicare celor trei legi mai sus numite : SDA, RRA şi respectiv DDA.28 O scăpare a legislaţiei britanice este lipsa unei legi unice dublate de un organism unic pentru combaterea discriminării, sub toate ipostazele acesteia.29 Ineficienţa măsurilor anti-discriminatorii este tot mai mult criticată atât de jurnalişti cât şi de literatura de specialitate care constată statistica inechităţii sociale. Astfel, la nivelul anului 2004 discrepanţa în privinţa angajării forţei de muncă era de 79,4% la 71,6% între bărbaţii şi femeile de rasă albă şi 65,8% la 54,9% între bărbaţii şi femeile de origine non-caucaziană.30

Actualmente în Marea Britanie, Legea Egalităţii (Equality Bill) stârneşte controversa atât în interior cât şi ca reacia din partea guvernului indian. Publicată pe 27 aprilie 2009, legea a fost promulgată pe 8 aprilie 2010 după ce primise girul Coroanei două zile mai deveme. Scopul său este să armonizeze legislaţia anti-discriminatorie oferind un cadru mai simplu şi mai clar împotriva inegalităţii de şansă. Dacă organizaţiile de daliţi din Marea Britanie au primit cu bucurie legea, guvernul indian şi autorităţile indiene au avut o atitudine nuanţată şi împărţită. Deşi India a are o lege asemănătoare dată în 1989 şi a participat la o serie de convenţii internaţionale pe aceeaşi temă în anii ’90, abuzurile continuă.31


Concluzie

Discriminarea imigranţilor sau cetăţenilor britanici de origine indiană face parte din fenomenul total al discriminării. În ceea ce-i priveşte pe originarii din spaţiul subcontinentului indian, deşi în multe cazuri sunt foarte bine pregătiţi (cum este cazul medicilor) marginalizarea lor se realizează la locul de muncă şi în greutăţile întâmpinate la obţinerea cetăţeniei britanice sau a altor facilităţi ce derivă din aceasta. Începând cu anii ’70 statul britanic a dezvoltat o seamă de măsuri legislative şi instituţionale pentru a contracara discrimnarea (de orice fel) eficienţa acestora este scăzută şi deci pusă sub semnul întrebării.

 

BIBLIOGRAFIE
DANIEL, W.W, Racial discrimination in England based on the PEP Report, Penguin Books: London, 1968/1971.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Bucureşti: Univers Enciclopedic,Ediţia a II-a, 1998.
HOTEA, Mihai Dragoş, Conflicte rasiale- o perspectivă geopolitică a lumii în care trăim, Bucureşti: Editura Top Form, 2007.
KAUSHIKA, Amin, FERNANDES, Mayis, GORDON, Paul, Racism and discrimination in Britain. A select bibliography 1984-1987, London: Runnymede Trust, 1988.
PANDE, G.N., PANDE, G., Indians in Britain. Who’s who, Cornwall: Earless Press, 1985
Britain’s multiculturalism falters, Wendy Kristiansen, Le monde diplomatique, 2 noimebrie 2006, http://mondediplo.com/2006/11/02ukmuslims
Office for national Statistics, 2009,
http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=764&Pos=4&ColRank=1&Rank=176
RUWANPURA, Kanchana N., Exploring the links of multidiscrimination: considering
Britain and India, Discussion Paper, Decent Work Research Programme, 2005,
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_9_engl.pdf
Overview of UK anti-discrimination law, National Aids Trust, http://www.heart-intl.net/HEART/Stigma/Comp/Anti-discriminationlaws.pdf
EU-Antidiscrimination Law, Evelyn Ellis, Oxford University Press,
http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-926683-2.pdf
Erin Britton, UK Anti-Discrimination Legislation, A Failure to Tackle Multiple  Discrimination Has Led to Disadvantage, 16 februarie 2008,
http://britishaffairs.suite101.com/article.cfm/a_single_axis_framework
Racial discrimination in recruitment still exists, Asian News, October 19, 2009,
http://www.theasiannews.co.uk/news/s/1177925_racial_discrimination_in_recruitment_still_exists
Indian docs in UK win battle against discrimination, The Financial Express, Nov 11, 2007,
http://www.financialexpress.com/news/indian-docs-in-uk-win-battle-against-discrimination/237955/
European Parliament Opposes Dalit Discrimination, Christian Today, 6 februarie 2007
Rikke Nohrlind, Caste discrimination against India’s ‚untouchables’ is an international issue, The Telegraph, 16 Apr 2010 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/7597109/Caste-discrimination-against-Indias-untouchables-is-an-international-issue.html
Caste discrimination exists in UK, says government report, DNA, Dec 16, 2010, http://www.dnaindia.com/india/report_caste-discrimination-exists-in-uk-says-government-report_1482063
Caste Discrimination Outlawed: Mixed Reaction in Indian Community, January 7th, 2011
http://www.pravasitoday.com/caste-discrimination-outlawed-mixed-reaction-in-indian-community

 

NOTE

1 G.N. Pande, G.Pande, Indians in Britain. Who’s who, (Earless Press: Cornwall, 1985).
2 Mihai Dragoş Hotea, Conflicte rasiale- o perspectivă geopolitică a lumii în care trăim-, (Editura Top Form, Bucureşti, 2007) , 154.
3 Britain’s multiculturalism falters, Wendy Kristiansen, Le monde diplomatique, 2 noiembrie 2006, http://mondediplo.com/2006/11/02ukmuslims.
4 Hotea, Conflicte rasiale, 155.
5 Hotea, Conflicte rasiale, 164-167.
6 Hotea, Conflicte rasiale, 158.
9 W.W. Daniel, Racial discrimination in England based on the PEP Report, (Penguin Books: London, 1968/1971), 9.
10 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, (Univers Enciclopedic: Ediţia a II-a, Bucureşti, 1998), 886.
11 Ruth Benedict, Race and racism, (Routledge& Kegan Paul,1983); apud. Hotea, Conflicte rasiale, 15.
12 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 307.
13 Kanchana N.Ruwanpura, Exploring the links of multidiscrimination: considering Britain and India, Discussion Paper, Decent Work Research Programme, 2005, 3, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_9_engl.pdf
14 Ruth Benedict, Race and racism, 14.
15 Hotea, Conflicte rasiale, 168.
16 Hotea, Conflicte rasiale, 171.
17 W.W. Daniel, Racial discrimination .., 65
18 W.W. Daniel, Racial discrimination .., 69
19 W.W. Daniel, Racial discrimination .., 60
21 Racial discrimination in recruitment still exists, Asian News, October 19, 2009, http://www.theasiannews.co.uk/news/s/1177925_racial_discrimination_in_recruitment_still_exists_
22 Indian docs in UK win battle against discrimination, The Financial Express, Nov 11, 2007, http://www.financialexpress.com/news/indian-docs-in-uk-win-battle-against-discrimination/237955/
23 Sunil Raman, Bigotry alive for Christian Dalits, BBC News, Eraiyur, 12 iunie 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8090009.stm
24 European Parliament Opposes Dalit Discrimination, Christian Today, 6 februarie 2007. http://www.christiantoday.co.uk/article/european.parliament.opposes.dalit.discrimination/9452.htm
26 Amin Kaushika, Mayis Fernandes, Paul Gordon, Racism and discrimination  in Britain. A select bibliography 1984-1987,( Runnymede Trust London, 1988).
27 Mihai Dragoş Hotea, Conflicte rasiale, 157-165.
28 Overview of UK anti-discrimination law, National Aids Trust, http://www.heart-intl.net/HEART/Stigma/Comp/Anti-discriminationlaws.pdf. EU-Antidiscrimination Law, Evelyn Ellis, Oxford University Press, http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-926683-2.pdf.
29 Erin Britton, UK Anti-Discrimination Legislation, A Failure to Tackle Multiple Discrimination Has Led to Disadvantage, 16 februarie 2008, http://britishaffairs.suite101.com/article.cfm/a_single_axis_framework
30 Overview of UK anti-discrimination law, National Aids Trust, http://www.heart-intl.net/HEART/Stigma/Comp/Anti-discriminationlaws.pdf
31 Rikke Nohrlind, Caste discrimination against India’s ‚untouchables’ is an international issue, The Telegraph, 16 Apr 2010 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/7597109/Caste-discrimination-against-Indias-untouchables-is-an-international-issue.html; Caste discrimination exists in UK, says government report, DNA, Dec 16, 2010, http://www.dnaindia.com/india/report_caste-discrimination-exists-in-uk-says-government-report_1482063
Caste Discrimination Outlawed: Mixed Reaction in Indian Community, January 7th, 2011 http://www.pravasitoday.com/caste-discrimination-outlawed-mixed-reaction-in-indian-community

 

SILVIU PETRE – Licenţă la Facultatea de Știinţe Politice din cadrul Universităţii București, master SNSPA, doctorand SNSPA, cercetător la Centrul de Studii Est Europene și Asiatice (CSEEA) din cadrul SNSPA.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus