Creştin democraţia


Egiptul după Mubarak
Către un model de democraţie asemănător Turciei actuale?

 

EUGEN LUNGU
[The University of South-East Europe – „Lumina”]

Abstract:
The great victory of the Egyptian popular revolt, which has ended the Hosni Mubarak era, is that it favours early political modernization in the Arab state. There are specialists in Middle East political issues who believe that Egypt will develop a democratic model similar to contemporary Turkey .From a doctrinal point of view, the Turkish democracy is considered by some experts in political science as a model that has certain common points with Christian-European democracy. But, there are many authors who would argue the existence of an analogy between Islamic democracy and Christian democracy. The democratic states are concerned that Egypt will become a state with a functional democracy and will have an important contribution to Middle East stability.

Keywords: Egypt, Egyptian popular revolt, Turkish democracy, islamic democracy, christian democracy, Arab state, political modernization, Middle East

„Democraţia islamică” şi „creştin-democraţia europeană” – două concepte divergente?

Studiind realităţile politice ale lumii arabe, o lume în care despotismul liderilor şi măsurile nedemocratice au reprezentat timp de mai multe decenii substanţa „mediului politic” în care au fost constânse să supravieţuiască popoarele arabe, trebuie să spunem că răsturnarea regimurilor autocratice din Egipt şi Tunisia, la începutul anului 2011, dar şi mişcările populare din alte state arabe, sunt departe de a rezolva deficitul de modernizare politică a acestor state în raport cu ţările democratice avansate. Este net în defavoarea acestor state islamice, chiar şi o comparaţie cu Turcia islamică, din perspectiva democratizării vieţii politice deoarece, turcii au făcut progrese indubitabile în ultimii zece ani, mai ales după anul 2005 când au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Credem că cea mai mare provocare pentru Egiptul de după Mubarak este modalitatea în care noile autorităţi de la Cairo care urmează să fie alese în lunile următoare vor reuşi să democratizeze, pas cu pas, societatea egipteană. Dificultatea acestui demers va fi cu atât mai mare, cu cât presiunea politică din „zona” socială care sprijină mişcările fundamentaliste va fi tot mai puternică iar în „regiunile tribale” egiptene ideea de democraţie este departe de a fi înţeleasă. Opinia Laurei Sitaru despre „tribalism”, ca parte a societăţii egiptene, este destul de sugestivă: «Depăşirea particularităţilor „tribale”, cuvântul fiind o metaforă pentru orice tip de regionalism, şi adoptarea ideii de partid (hizb) reprezentativ pentru o anume orientare ideologică sunt printre primele condiţii ale ascensiunii către democraţie»1.

Spre deosebire de regimul autocratic al fostului preşedinte Hosni Mubarak în care multe drepturi şi libertăţi politice erau suprimate iar altele erau exercitate „de faţadă”, autorităţile care au preluat controlul Egiptului după „debarcarea” lui Mubarak - Consiliul Suprem al Forţelor Armate şi guvernul instalat la 7 martie 2011- au început să adopte măsuri de liberalizare a vieţii politice egiptene2 în spiritul revendicărilor solicitate de demonstranţi în timpul marii revolte a poporului egiptean, din ianuarie - februarie 2011. Aşadar, se poate spune că Egiptul a început să păşească într-o nouă epocă - cea a dezvoltării democratice după aproape trei decenii de regim autocratic. Dar cum definim o ţară democratică? Iată cum explică acest lucru Francis Fukuyama: „O ţară este democrată dacă acordă poporului ei dreptul de a-şi alege propriul guvern prin vot secret, în cadrul unor alegeri multipartite, periodice, pe baza sufragiului universal şi egal al persoanelor adulte”3. Reflectând la opiniile unor autori care s-au preocupat îndeaproape de înţelegerea conceptului de democraţie în spaţiul arab, merită să-l cităm pe scriitorul şi filozoful marocan Muhammad Al-Gabiri: „Naşterea democraţiei în lumea arabă este un proces greu, care trebuie asumat de întreaga societate, nu numai de către un grup elitist; este o naştere dificilă, dar, ca şi în cazul unui nou născut, ea se poate face prin cezariană, dacă metoda clasică nu funcţionează”4. Mulţi dintre cei care studiază viaţa politică a lumii islamice realizează cu uşurinţă, că în marea majoritate a statelor musulmane5 conceptul de democraţie, în sensul atribuit de ştiinţele politice occidentale se regăseşte într-o „formă” extrem de diluată. De asemenea, deşi conceptul de democraţie este o componentă importantă a discursului politic islamic, există o diferenţă semnificativă între modul în care „elita politică” înţelege acest concept şi marea masă a populaţiilor musulmane. Iată ce spune Laura Sitaru în acest sens: «Democraţia, devenită principala linie de discurs în societatea arabo-musulmană continuă să fie percepută de către marea masă ca fiind acelaşi tip de sistem care în „ideologia revoluţionară” era numit „democraţie burgheză” şi asociată cu ocupantul colonialist»6. Sunt, însă, politologi care îşi pun o întrebare extrem de tranşantă despre „democraţia islamică”: Acceptând compatibilitatea creştinismului cu democraţia, este Islamul doctrinar atât de diferit încât să intre în coliziune cu valorile democratice? Deşi nu este o întrebare simplă, cu siguranţă că evoluţiile pozitive din unele state islamice, cum sunt cele din Turcia, vor putea formula un răspuns cât mai apropiat de adevăr, în anii care vor veni.

În noiembrie 2010, cu o lună înainte de declanşarea marilor revolte populare din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, Jan-Werner Muller de la Universitatea Princeton, abordând într-un articol publicat în Boston Rewiew anumite chestiuni legate de istoria mişcării creştin-democrate îşi punea următoarea problemă: „ dacă există o analogie istorică între creştin-democraţie şi o posibilă democraţie islamică...aceasta poate sugera o alternativă promiţătoare la guvernarea autoritară care domină Orientul Mijlociu”7. Reflecţia lui Jan-Werner Muller, fără a oferi un răspuns la această chestiune extrem de sensibilă, se înscrie în rândul preocupărilor teoretice din ultimele decenii ale unor specialişi occidentali în problemele lumii islamice de a gândi posibile soluţii pentru a facilita democratizarea societăţilor islamice după dispariţia regimurile autocratice. Evident că, şi în Egipt, partidele politice provenite din Islamul moderat vor putea „cocheta”, pe măsura maturizării politice, cu unele principii doctrinare apropiate, din punct de vedere ideologic de cele familiare creştin-democraţiei din spaţiul european. Afirmăm aceasta pentru că, în mod sigur, intelectualii egipteni scăpaţi de încorsetările vechiului regim vor avea altă deschidere faţă de curentele politice nearabe care s-au dovedit viabile, mai ales în democraţiile avansate ale lumii şi credem vor încerca să găsească acele „conexiuni” care să potenţeze procesul democratizării societăţii egiptene.

Există însă o categorie de intelectuali occidentali care abordând domeniul politic al creştin-democraţiei sunt de acord că se poate vorbi de o anumită corespondenţă între „democraţia islamică”8 şi creştin-democraţia europeană. La polul opus, mulţi alţi autori au respins categoric acest tip de raţionament. Cei care neagă orice analogie între creştin-democraţie şi conceptul de „democraţie musulmană” susţin ideea că europenii catolici şi-au îndreptat atenţia spre democraţie conform „indicaţiilor” Vaticanului. Argumentând că Islamul nu are o ierarhie religioasă precum are Catolicismul, autorii contestatari ai acestei analogii susţin că orice legătură făcută în acest sens este irelevantă. Aşadar, opiniile specialiştilor sunt împărţite - majoritare fiind opţiunile care nu sunt de acord cu aceste interpretări. De altfel, Jan-Werner Muller, dovedind un optimism rezervat faţă de viitorul democraţiei islamice şi făcând referire la Turcia ultimilor ani, afirma la sfârştul anului 2010: „Nu există nici o garanţie că democraţia musulmană poate ieşi la iveală în următorii ani şi că poate fi susţinută permanent; guvernarea AKP din Turcia este un experiment în curs de desfăşurare şi numai timpul va spune dacă aceasta va consolida calitatea democraţiei turce. Dar istoria, inclusiv istoria intelectuală a democraţiei creştine oferă atât motive de optimism dar şi lecţii pentru viitor”9.

Cu toate acestea, succesele în planul vieţii politice şi economice înregistrate de Turcia islamică în ultimii nouă ani au făcut ca numeroşi specialişti în problemele lumii islamice să-şi pună serioase întrebări cu privire la existenţa „modelului turc” de gestionare a afacerilor interne ale statului, dar şi cu privire la eficienţa relaţiilor pe care Turcia le dezvoltă cu partenerii externi. Gândind la poziţia tot mai „vizibilă” pe care Turcia o construeşte în lumea islamică, intuind că acest stat va juca un rol tot mai important în Orientul Mijlociu extins, dar şi în regiunile apropiate, Samuel P. Huntington afirma la finele secolului trecut: „Experimentând ce rău şi ce e bun în Occident în ceea ce priveşte laicitatea şi democraţia, Turcia poate fi la fel de calificată pentru a conduce Islamul”10. Se consideră de către politologii care nu văd o contradicţie majoră între Islam şi democraţie, că Turcia, prin ascendenţa sa către democraţiile avansate ale continentului european poate fi considerat un model de urmat în lumea islamică. De fapt Turcia, prin progresele sale importante infirmă opinii extrem de tranşante ale unor nume mari din domeniul relaţiilor internaţionale care vedeau o relaţie ireconciliabilă între Islam şi conceptul occidental de „democraţie”.

Încercând, cu realism politic să intuim un viitor posibil pentru Egiptul „post Mubarak”, ne alăturăm specialiştilor în problemele Orientului Mijlociu care afirmă că opţiunea strategică a Egiptului, din punct de vedere al politicii interne, pe termen mediu şi lung este una apropiată, la figurat vorbind, de ceea ce „construieşte” Turcia contemporană. Deci, o opţiune spre un „model de democraţie” rezultată dintr-o societate islamică moderată în care se vor regăsi multe dintre valorile tradiţionale culturale egiptene, ca parte a culturii arabe, dar şi „valori politice”, sociale, culturale, etc aparţinând statelor democratice avansate.

Este important să prezentăm, în continuare, „tabloului politic” al societăţii egiptene actuale – cu referire şi la „sechelele” epocii Mubarak dar în primul rând la schimbările de după 11 februarie 2011- tablou care va aduce anumite clarificări referitoare la ceea ce poate „oferi” din punct de vedere politic, pe termen scurt, cea mai mare ţară arabă a Orientului Mijlociu, dar şi care sunt aşteaptările pe termen lung.


Fundamentalismului islamic din Egipt şi jocurile politice

Analizând cu atenţie viaţa politică a Egiptului în ultimii ani, dar şi evenimentele consumate în perioada care a trecut de la înlăturarea de la putere a preşedintelui Mubarak, o serie de specialişti în problemele Orientului Mijlociu opinează că, pe termen scurt, un „argument” extrem de important pentru societatea egipteană este că, cea mai mare partea dintre egipteni nu sunt atraşi de organizaţiile fundamentaliste11. Apartenenţa „Fraţilor musulmani”12 timp de peste opt decenii, de când a luat fiinţă organizaţia, la un Islam de tip fundamentalist a devenit un lucru binecunoscut în societatea egipteană, în lumea arabă dar şi în multe alte regiuni ale lumii. Însă, trebuie afirmat că, modul în care populaţia egipteană a perceput de-a lungul timpului „jocul politic” al militanţilor acestei organizaţii, a reprezentat mereu o miză politică majoră pentru membrii „Fraţilor Musulmani”. „Întemeietorii fraţiilor musulmane din anii 1928-1930 - precizează Paul Brausanowski - militau pentru retragerea din lumea modernă, pentru respingerea valorilor acesteia, ca fiind neislamice, şi pentru reântoarcerea la valorile islamice autentice. Acest nou discurs islamic a fost numit de istorici fie prin termenul Neo-salafiya, fie prin acela de Neo-fundamentalism islamic”13. De asemenea, cei care sunt preocupaţi de studierea lumii arabă cunosc faptul că panarabismul, curent care promovează ideea de unificare a lumii arabe, are rădăcini profunde în societatea egipteană14. În prelungirea panarabismului care a eşuat15 pe vremea preşedintelui egiptean Naser se vor dezvolta panislamismele care, vor substitui panarabismul sau, alteori, vor fi în opoziţie cu acesta. „Panislamismul sunnit- apreciază Oliver Roy- a cunoscut o derivă remarcabilă în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Întruchipat mai întâi de Fraţii Musulmani, el se defineşte în fond prin islamizarea panarabismului”16. În acest context, nu este exclus ca în lunile viitoare, până la alegerile prezidenţiale şi legislative, dar şi în anii următori, Fraţii Musulmani precum şi alte organizaţii care vor proveni din răndurile egiptenilor de religie islamică să încerce obţinerea unui capital politic readucând în actualitate tema panislamismului, sau poate cea a panarabismului. Deşi „Frăţia musulmană” a obţinut un procent de 20% din voturi la alegerile din 2005, unii specialişti în ştiinţe politice sunt de părere că în epoca deschisă de plecarea de la putere a lui Mubarak această organizaţie islamistă ar putea scadea în popularitate în rândul electoratului egiptean. Această scădere ar putea fi determinată de anumite măsuri de liberalizare a vieţii politice egiptene17 pe care deja Consiliul Suprem al Forţelor Armate (CSFA)18 a început să le promoveze după înlăturarea de la putere a lui Mubarak, ceea ce va genera înfiinţarea şi altor partide islamiste care ar putea eroda încrederea publicului egiptean în „Frăţia musulmană”. Acum însă, când a trecut aproape două luni de la victoria marii revolte a poporului egiptean, putem spune cu certitudine că Mubarak a lăsat în urma sa o ţară care, din punct de vedere al vieţii politice, păstrează încă „sechelele” conducerii despotice, o societate egipteană care nu are deloc dezvoltate „reflexele” participării la o viaţă politică normală dar care începe să se bucure de drepturi şi libertăţi politice interzise în ultimele decenii.

Analiza noului mediu politic egiptean care se va configura în lunile următoare, va ţine seama cu siguranţă şi de modul în care va încerca să se plaseze pe noua scenă politică Partidul Naţional Democrat (NDP), adică partidul fostului preşedinte al Egiptului. Deşi acest partid a obţinut la alegerile din decembrie 2010 un procent de 80% din mandatele fostului Parlament egiptean, analiştii obiectivi ai vieţii politice egiptene din „epoca Mubarak” cunosc foarte bine care erau „metodele” fostului regim pentru ca rezultatele alegerilor să fie in concordanţă cu „voinţa faraonului”. Iată, în acest sens, o afirmaţie a lui Mark Sedgwick care nu necesită alte comentarii: „Cu câţiva ani în urmă, preşedintele Egiptului Hosni Mubarak, a introdus sispemul pluripartit. Singura condiţie importantă era aceea că nici un alt partid, în afară de al lui, nu putea să crească semnificativ, să câştige mai mult de câteva locuri în adunarea legislativă a ţării. Ca rezultat, rareori alegerile interesau cu adevărat pe cineva, pentru că rezultatul era deja cunoscut”19. În consecinţă, încă din timpul revoltei egiptenilor, pentru NDP au început probleme extrem de grave: în ziua de 1 februarie 2011 acest partid a fost exclus din Internaţionala socialistă „pentru încălcarea valorilor pe care le apără social-democraţia”20, iar la data de 5 februarie 2011 conducerea partidului lui Mubarak a demisionat. Îndepărtarea de la putere a lui Hosni Mubarak, a favorizat începutul tranziţiei spre un altfel de „mediu politic” în care nu s-au mai regăsit vechile abuzuri legislative promovate de regimul autocratic al fostului preşedinte exprimat prin „dictatura unui singur partid”. De altfel, viaţa politică egipteană era extrem de închistată, se „mimau” anumite acţiuni politice, iar participarea cetăţenilor/partidelor la unele activităţi specifice domeniului politic erau permise în „mod selectiv”.


Factorul „Al-Wasat”

Ţinând seama de aceste abuzuri care limitau multe drepturi fundamentale ale omului, cu siguranţă unul dintre marile succese ale egiptenilor, după cele 18 zile de revoltă, îl reprezentă începutul tranziţiei către o nouă viaţă politică. Fără restricţiile impuse de regimul Mubarak, imediat după 11 februarie noua autoritate egipteană de tranziţie (CSFA) a început crearea cadrului legal pentru ca organizaţiile/partidele politice care reprezintă populaţia islamică cât şi cele care vor proveni din „zona” populaţiei creştine să se poată exprima liber pe scena politică egipteană, în perspectiva viitoarelor alegeri libere. Astfel, în ziua de 19 februarie 2011, Tribunalul administrativ din Cairo a aprobat înfiinţarea primului partid islamic21 din Egipt al perioadei „post Mubarak” - „Al-Wasat”, demersurile fiind realizate de Abou Elela Mady, un fost membru al al „Fraţilor Musulmani” care a dorit să-şi înfiinţeze propriul partid. Constituirea legală a partidului „Al-Wasat” înseamnă, totodată, şi dreptul de a participa la viitoarele alegeri legislative. Menţionăm că acest partid, a încercat timp de cinsprezece ani în perioada regimului Hosni Mubarak să obţină dreptul de a funcţiona legal, însă restricţiile impuse de regimul fostului preşedinte egiptean nu a permis realizarea acestui lucru. Al-Wasat înseamnă în limba arabă „moderat”, fiind un partid care susţine pluralismul politic şi egalitatea cetăţenilor egipteni indiferent de rasă, sex sau religie. Încep, aşadar, să fie vizibile primele schimbări pe scena politică egipteană, evoluţie care ar fi fost de neconceput în epoca preşedenţiei lui Hosni Mubarak. Foarte important este faptul că, spre deosebire de alte mişcări islamiste „Al-Wasat” a invitat comunitatea creştină din Egipt (copţii)22 să se alăture, statutul partidului precizând posibilitatea ca în fruntea statului egiptean să ajungă chiar şi un cetăţean de religie creştină. Acest aspect este cu atât mai important cu cât, aşa cum se cunoaşte, tensiunile23 dintre majoritatea musulmană şi minoritatea creştinilor copţi este una dintre realităţile societăţii egiptene şi îşi are originea în secolele de persecuţii îndreptate împotriva celei mai importante minorităţi religioase egiptene. Partidul Al-Wasat, prin „platforma politică” pe care o propune în spaţiul public are menirea de a contrazice numeroşi autori care şi-au exprimat scepticismul privind coexistenţa paşnică a diferitelor religii: „Se afirmă că nu pot fi create punţi între credinţe religioase, memorii istorice, tradiţii obiceiuri comune şi perspective conflictuale asupra lumii, încorporate în culturi contrastante”24. Al-Wasat este doar un exemplu, care va fi urmat în mod sigur şi de altele asemănătoare, care arată că principiile moderne ale pluripartidismului occidental, încep să fie regăsite în noul mediul politic egiptean aflat în curs de reformare. Este, în acelaşi timp, o dovadă concretă că în Egipt a început un alt mod de a se face politicăe în care pluripartidismul nu mai este doar o „lozincă” , ci un mod mult diferit de epoca Mubarak25, în care „actorii” politici încep să aibă o altă perspectivă privind participarea la viaţa politică egipteană. De asemenea, faptul că în Egipt au început să se înfiinţeze partide care-i reprezintă pe egiptenii Islamului moderat, partide care promovează idei politice moderne (ca în cazul partidului „Al-Wasat”), dovedeşte cu claritate că „Fraţii musulmani”, consideraţi de „regimul Mubarak” o organizaţie fundamentalistă, este departe de monopoliza majoritatea populaţiei de religie islamică, aşa cum existau temeri în perioada revoltei egiptenilor.

Nici apelul liderului suprem iranian ayatollahul Khamenei adresat poporului egiptean, când încă străzile marilor oraşe egiptene erau pline de manifestanţi, prin care îndemna la continuarea revoltei „până la instaurarea unui regim popular fondat pe religia musulmană”26 nu a avut ecou în rândul demonstranţilor egipteni. Lipsa de reacţie a egiptenilor la acest apel a fost un mod de a transmite că, pentru marea majoritate a egiptenilor priorităţilor epocii „post Mubarak” sunt străine de fundamentalismul islamic de sorginte iraniană.

Chiar dacă populaţia din marile oraşe egiptene a dorit cu ardoare schimbarea fostului regim autocratic al preşedintelui Mubarak, specialişii în problemele lumii arabe cunosc foarte bine că atât Egiptul, cât şi multe alte state din regiune au şi o populaţie rurală „tribală” dominată de un puternic spirit tradiţionalist şi oarecum detaşată de problemele de la „centru”. Pentru această populaţie tribală, importante sunt „problemele locale” care deseori sunt rezolvate prin mijloace violente: „În sudul Egiptului conflictele, chiar şi exprimate sub culoare politică sau confesionale, au mult de-a face cu vendetele locale (”târ”). Dar acest tribalism local este detaşat de luptele de clan care agită cele mai înalte niveluri ale statului şi rămâne deci la stadiul infrapolitic, ceea ce este mult mai puţin cazul în Orientul Mijlociul propriuzis”27. Se presupune că situaţia populaţiei egiptene din zonele rurale28, acest tribalism local, va interesa în mai mare măsură viitoarele structuri de putere egiptene care vor fi alese, comparativ cu perioada în care a fost la putere Hosni Mubarak. Necesitatea impunerii acestui obiectiv politic pe agenda de lucru a viitoarei puteri de la Cairo rezidă din nevoia stringentă de a pune capăt violenţelor din sudul ţării care se perpetuează de multă vreme, pentru a se asigura o pace internă favorabilă progresului Egiptului în deceniile următoare. Dar, aşa cum arătam ceva mai înainte, una dintre direcţiile importante de democratizare a Egiptului va trebui să fie orientată şi spre „zonele tribale”. În aceste zone, tradiţionalismul excesiv, va fi un obstacol major în calea eforturilor autorităţilor de a construi o societate democratică, care nu ar trebui să se limiteze doar în zonele urbane. Și în acest caz, Turcia care nu şi-a rezolvat toate problemele în zonele rurale, poate fi exemplul prin modul în care este angajată în rezolvarea acestor chestiuni, datorită aparteneţei acestui stat la spaţiul cultural islamic.


Egiptul, o nouă „Turcie”?

Aşadar, analizând contextul politic, economic, social şi militar oferit de societatea egipteană după 11 februarie 2011, ne asociem opiniei specialiştilor în relaţii internaţionale care susţin că Egiptul va adopta, în mod treptat, o linie politică internă asemănătoare cu cea pe care o urmează Turcia contemporană. Credem, aşadar, că Egiptul - „centrul intelectual al lumii arabe”29 va alege, în sens figurat, o „direcţie” politică apropiată de „Istambul”, adică va evolua în anii următori către o „democraţie imperfectă” care să confere echilibru şi stabilitate . Nu sunt deloc puţini specialiştii în relaţii internaţionale care opinează că Egiptul, acest „pol al arabismului”30, cu o populaţie extrem de tânără, cu segmente sociale, oarecum, „occidentalizate” (armata egipteană), cu un apetit spre modernizare mai puternic decât al multor state din regiune va manifesta în decursul mai multor ani o „opţiune majoritară” care să-l îndrepte, spre un set de valori politico-economico-sociale mai apropiat de valorile occidentale (aşa cum a ales şi Turcia), păstrându-şi în acelaşi timp „componenta tradiţională” şi specificul religios. De ce va prefera Egiptul un „destin” politic asemănător cu Turcia contemporană? Deşi este departe de stadiul pe care îl parcurge Turcia în prezent, din punct de vedere al modernizării vieţii politice, economice şi sociale, considerăm că această ţară arabă are un uriaş potenţial de a se moderniza, care, din păcate, lipseşte unor state din Orientul Mijlociu. În prezent cel mai occidentalizat „segment” al societăţii egipteane, aşa cum arătam ceva mai înainte, il reprezintă armata, instituţie care începând din 1975 a beneficiat, prin intermediul statului egiptean, de fonduri importante din partea Statelor Unite ale Americii în scopul ridicării nivelului de instruire şi pentru programe de înzestrare cu armament şi tehnică militară31. Conform unor informaţii vehiculate în massmedia un număr semnificativ de de ofiţeri egipteni au urmat anual cursuri de pregătire în instituţii militare de învăţământ din Statele Unite ale Americii. De asemenea, este binecunoscut faptul că mulţi dintre generalii egipteni care îndeplinesc funcţii importante în armată, (unii fiind în prezent membri ai Consiliului Suprem al Forţelor Armate), au studiat în instituţii militare de învăţământ americane. Dacă avem în vedere că „grija” Statelor Unite faţă de pregătirea militarilor egipteni s-a manifestat pe durata a peste trei decenii, rezultă că astăzi Egiptul are una dintre armatele bine instruite32 şi dotate din Orientul Mijlociu.

Orientarea Egipului „după Mubarak” pe un „traseu” asemănător celui parcurs de Turcia, îndeosebi în ultimii 10 de ani, este o „direcţie” apreciată de unii specialişti în relaţii internaţionale, la care ne alăturăm şi noi, ca fiind una cu un grad ridicat de probabilitate. Dacă încercăm să facem o legătură cu Turcia ultimilor 10 ani, nu putem omite că în anul 2002, acest stat musulman nearab a cunoscut „alternanţa la putere”, alegerile parlamentare fiind câştigate pentru prima dată de un partid islamic Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării (AKP). Este important de remarcat că acest partid, conform unor specialişti avizaţi în problemele lumii musulmane „pare a fi devenit campionul democraţiei şi adevăratei laicităţi”33. De asemenea, la următoarele alegeri legislative care au avut loc în iulie 2007, AKP a câştigat majoritatea absolută, fapt care a reconfirmat aprecierea electoratului turc faţă de politica internă şi externă promovate de acest partid islamic care în 2005 a început negocierile pentru integrarea Turciei în Uniunea Europeană. Evenimentele politice din Turcia din anii 2002 şi 2007, exprimate prin victoriile obţinute în alegeri de către AKP, au demonstrat că democraţia liberală de tip occidental nu este în contradicţie cu o societate majoritar islamică, care nu impune restricţii participării partidelor/organizaţiilor islamice la viaţa politică a ţării.

Aşa cum afirmam în prima parte, sunt specialişti în ştiinţe politice care fac o analogie între partidul moderat de orientare islamică AKP aflat la putere în Turcia şi creştin-democraţia occidentală, apreciind că societăţile islamice pot îmbrăţişa multiple valori politice ale democraţiei occidentale, fără să altereze tradiţionalismul specific acestor comunităţi musulmane. Și în lumea occidentală, atunci când au apărut primele partide creştin-democrate spre sfărşitul secolului al nouăsprezecilea (în Belgia şi Germania) nu toată populaţia acestor state a privit cu entuziasm acest eveniment al vieţii politice. Chiar şi Vaticanul „le-a privit iniţial cu suspiciune, dar ulterior a perceput participarea lor la alegeri şi negocierile parlamentare ca semne de modernism”34. Credem că nu greşim afirmând că, aşa cum partidele creştin-democrate occidentale, care au o „viaţă politică” de peste un secol, au reuşit performanţe politice importante şi partidele islamice, care provin din Islamul moderat, ale căror doctrine conţin multe elemente specifice valorilor politice occidentale - aşa cum este astăzi AKP-ul în Turcia - pot conduce societăţile islamice, treptet, de-a lungul mai multor zeci de ani pe calea modernizării politice, economice şi sociale. La fel cum precizează şi Jan -Werner Mueller, există speranţa că viaţa politică a Egiptului se va inspira după modelele care şi-au dovedit viabilitatea, atât în unele state din lumea islamică cât şi în spaţiul politic occidental: „Crearea unui Islam liberalizat, moderat şi democratic de către intelectuali musulmani, conştienti de acest lucru, este crucială”35. Acest tip de Islam de care aminteşte Mueller este folosit în sens figurativ, sensul propriu referindu-se la crearea „democraţiei islamice”, adică acel mod de organizare politică ce poate fi asemănător creştin-democraţiei din statele democratice, ca mod de organizare şi de exprimare pe scena politică.

Conducerea provizorie asigurată de Consiliul Suprem al Forţelor Armate, dar şi prin noul guvern egiptean instalat la 7 martie 2011 manageriat de Essam Sharaf , aşa cum se cunoaşte, a început să adopte o serie de măsuri care reflectă faptul că această ţară arabă îşi doreşte să „uite” trecutul, că s-a orientat în direcţia dezvoltării democratice şi că cerinţele milioanelor de demonstranţi egipteni nu vor fi ignorate. Conform specialiştilor în ştiinţe politice, cel mai important eveniment al vieţii politice egiptene după sfărşitul epocii Mubarak l-a reprezentat referendumul privind revizuirea Constituţiei, organizat în Egipt în ziua de 19 martie 2011, prima iniţiativă democratică majoră a acestui stat arab după victoria marii mişcări populare a egiptenilor. Măsurile propuse la referendum s-au referit la  unele modificări limitate ale Constituţiei: reducerea numărului de mandate prezidenţiale la două, cu o durată de de maximum patru ani fiecare, la care are dreptul o persoană; relaxarea condiţiilor privind candidatura la funcţia de preşedinte; limitarea legilor de urgenţă la o durată de şase luni, etc. Aceste măsuri care, conform informaţiilor difuzate de guvernul egiptean36 au modificat şapte articole din Constituţie şi au anulat unul, vor contribui la configurarea cadrului legal privind participarea la viitoarele alegeri prezidenţiale şi legislative. Rezultatul referendumului37 a arătat că au fost prezenţi la vot un procent de 41,2% din totalul alegătorilor (un procent foarte bun comparativ cu „epoca Mubarak”) iar votul final a arătat că 77% dintre cei care au votat doresc modificarea Constituţiei. Referendumul, conform experţilor în problemele lumii arabe, a constituit un prilej de exprimare a nemulţumirii „liderilor pro-democraţie” care au dorit o schimbare, în totalitate, a Constituţiei. Opinia liderilor pro-democraţie a vizat faptul că, modificarea parţială a Constituţiei va avantaja, la viitoarele alegeri, Partidul Naţional Democrat (al fostului preşedinte Mubarak) şi Frăţia Musulmană, fapt semnalat şi de unii specialişti în problemele politicii interne egiptene, care sunt din afara Egiptului.

Se apreciază că maturizarea vieţii politice egiptene, asimilând treptat „valori politice” ale Turciei actuale, va fi un proces de durată care va presupune multe cicluri electorale, inclusiv alternanţa la putere aşa cum există în orice democraţie funcţională. Nu putem să nu fim de acord cu Sheri Berman care, analizând aspectele liberalizării politice în societăţile islamice, a susţinut că „atunci când partidele politice participă în mod repetat la alegeri, ele tind să devină mai flexibile din perspectivă ideologică, deoarece acestea încearcă să atragă un grup divers de alegători”38. În acest context, sunt motive să credem, cu moderaţie, că atât Egiptul cât şi alte popoare din regiunea Orientului Mijlociu şi Africa de Nord care şi-au propus să elimine regimurile autocratice, pot avea ca exemplu sistemul politic din Turcia ultimilor 10 ani, ţară cu populaţie majoritar musulmană, care pe lângă succesele politice importante a dezvoltat un „model economic” care a obţinut rezultate remarcabile chiar şi în perioada crizei economico-financiare planetare (Samuel P. Huntington considera Turcia încă de la începutul anilor ‚90 o „putere secundară”39). Astfel, toţi cei care doresc democratizarea Egiptului şi menţinerea stabilităţii Orientului Mijlociu credem că ar fi încântaţi să constate peste cel puţin un deceniu că, ceea ce spunea Fareed Zakaria în 2003 despre Turcia, a devenit şi o realitate egipteană : „o democraţie liberală imperfectă dar funcţională”40.

 

BIBLIOGRAFIE

HUNTINGTON, P. Samuel , Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Oradea: Editura Antet, 1998.
KOLODZIEJ, A. Edward, Securitatea şi relaţiile internaţionale, Iaşi: Polirom, 2007.
LUIZARD, Pierre-Jean, Modernizarea ţărilor islamice, Bucureşti:  Artemis, 2008.
MUELLER, Jan -Werner, From Cristian Democracy to muslim democracy?, Project Syndicate, 13.10.2008.
MUELLER, Jan -Werner, Making Muslim Democracies, în Boston Rewiew/noiembrie-decembrie 2010.
SEDGWICK, Mark, Islamul şi musulmanii, Bucureşti: Niculescu, 2010.
SITARU, Laura, Gândirea politică arabă, Iaşi: Polirom, 2009.
Rewiew/noiembrie-decembrie 2010.
ROY, Oliver, Semiluna şi haosul, Bucureşti: Nemira, 2010.
ZAKARIA, Fareed, Viitorul libertăţii. Democraţia neliberală în Statele Unite.
http://www.evz.ro/detalii/stiri/partidul-lui-mubarak-a-fost-exclus-din-internationala-socialista-919986.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/al-wasat-primul-partid-islamic-din-egipt-aprobat-legal-921816.html
http://www.gandul.info/international/revolutie-in-egipt-scenariile-din-romania-iran-si-indonezia-s-ar-putea-repeta-in-egipt-transmisie-live-7950629#
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
http://www.adevarul.ro/international/Statele-Unite_0_418758390.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/mueller2/English

 

NOTE

1 Laura Sitaru, Gândirea politică arabă, (Iaşi: Polirom, 2009) ,178.
2 Autorităţile egiptene au abrogat, pe 12 martie 2011, legea veche care interzicea activitatea partidelor politice;
3 Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, (Bucureşti: Editura Paideia, 1994), 46.
4 Muhammad Abid al Gabiri, Wighatu nazar-in (Un punct de vedere), Markaz dirasat al-wahada al-arabiyya, (Beirut, 1992a), 122.
5 Excepţiile de la această formulare, conform unor autori, sunt doar câteva state islamice: Turcia, Malaysia, Indonezia etc.
6 Laura Sitaru, Gândirea, 173.
7 Jan-Werner Muller, Making Muslim Democracies, în Boston Rewiew/noiembrie-decembrie 2010, http://www.bostonreview.net/BR35.6/contents.php.
8 Conceptul de „democraţie islamică” se referă la tipul de democraţie care este specific statelor islamice. La baza acestui concept stă modul în care Islamul este încorporat în treburile statului. Din acest punct de vedere, sunt opinii care se referă la două categorii de state: 1. State care recunosc Islamul ca religie de stat iar Islamul nu este singura sursă de drept (Malaysia, Pakistan, Algeria, etc); 2. State care încearcă să impună legea islamică Sharia şi în care se permite includerea cuprinzătoare a Islamului în afacerile interne (Iran, Sudan).
9 Jan-Werner Muller, Making Muslim Democracies, în Boston Rewiew/noiembrie-decembrie 2010, http://www.bostonreview.net/BR35.6/contents.php.
10 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, (Oradea: Editura Antet, 1998), 264.
11 În lucrările despre lumea islamică, fundamentalismul islamic este identificat cu „Islamul politic”. Samuel P. Huntington este unul dintre autorii care precizează acest lucru în cunoscuta sa lucrare „Ciocnirea civilizaţiilor”.
12 Organizaţia „Fraţii musulmani” (Frăţia musulmană) a fost înfiinţată în anul 1928 în Egipt, fondatorul acestei organizaţii find Hasan al-Banna (1906-1949), fiind considerată în decursul timpului o organizaţie fundamentalistă. În anul 1948 guvernul egiptean a interzis organizaţia iar în anul 1954, deoarece a fost acuzată de atentatul împotriva preşedintelui Naser, „Frătia musulmană” a fost interzisă din nou. În 1960 a fost desfiinţată latura militară a acestei organizaţii. „Fraţia musulmană” este astăzi una dintre cele mai importante organizaţii islamiste existente În Oriental Mijlociu şi Africa de Nord, regăsindu-se şi în alte state din regiune: Siria, Iordania, Tunisia, Algeria, Liban, Teritoriile Autonome Palestiniene etc;
13 Paul Brausanowski, Religie şi stat în islam, (Bucureşti: Herald,2009), 286;
14 Gamal Abdel Naser, fost preşedinte al Egiptului în perioada 1956-1970, a reprezentat pentru statul egiptean unul dintre promotorii politicii naţionaliste, sub forma panarabismului laic;
15 În încercarea de a se atribui o realitate politică şI teritorială panarabismului, „proiectul politic” a lui Naser cunoscut sub denumirea de Republica Arabă Unită (care a regrupat Egiptul şI Siria) a eşuat răsunător în perioada 1958-1961.
16 Oliver Roy, Semiluna şi haosul, (Bucureşti: Nemira, 2010),75.
17 Tranziţia politică în Egipt va dura şase luni, până la alegerile legislative şi prezidenţiale, timp în care se anticipează că vor apărea şi alte partide pe „harta politică” a Egitului.
18 Consiliul Suprem al Forţelor Armate care a preluat puterea în stat după înlăturarea lui Mubarak, este o instanţă formată din aproximativ 20 de generali care va conduce Egiptul timp de şase luni pănă la alegerile legistative şi alegerea noului preşedinte al Egiptului.
19 Mark Sedgwick, Islamul şi musulmanii, (Bucureşti: Niculescu, 2010),243.
22 În 2005 se estima că 94% dintre egipteni sunt musulmani şi 6% creştini (majoritatea copţi); biserica coptă estima un procent al creştinilor de 15%.
23 Ultimile evenimente violente în care au fost implicaţi musulmani şi creştini copţi din Egipt: în ziua de 1 ianuarie 2011 o maşină capcană a explodat în faţa unei biserici copte din Alexandria, fiind ucişi 21 de credincioşi creştini care ieşeau de la liturghia din prima zi a anului; în ziua de 8 martie 2011 au avut loc ciocniri violente între musulmani şi creştini copţi dintr-un cartier sărac din Cairo, eveniment soldat cu 10 morţi şi 110 persoane rănite. Trebuie menţionat că, pe timpul regimului Mubarak, copţii nu aveau voie să ocupe funcţii în administraţie , accesul în universităţi era limitat şi nu aveau dreptul de a avea emisiuni religioase la radio şi televiziune.
24 Edward A. Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, (Iaşi: Polirom, 2007), 25.
25 Și în „epoca Mubarak” a existat tot un sistem multipartidist dar acest sistem era formal, existând de fapt dictatura unui singur partid; celelalte partide, în afara „partidului prezidenţial” aveau dreptul să propună candidaţi în alegeri însă acestia erau „triaţi” de puterea politică, modernizatorii şi reprezentanţii partidelor islamiste fiind excluşi.
27 Oliver Roy, Semiluna, 74.
28 Conform statisticilor în 2010 populaţia urbană a Egiptului reprezenta 43,4%, iar cea rurală 56.6%, pe site-ul https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html.
29 Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii. Democraţia neliberală în Statele Unite ale Americii şi în lume, (Iaşi: Polirom,2009), 135.
30 Paul Balta, Islamul, (Bucureşti: Prietenii cărţii, 2008), 85.
31 SUA a furnizat Egiptului avioane de luptă F-4 şI F-16, elicoptere Apache, baterii de rachete antiaeriene, transportoare blindate,etc şi execută anual exerciţii militare comune cu acest stat arab.
32 Sunt critici care afirmă că Washingtonul nu a oferit ajutorul financiar pentru armata egipteană având ca scop respingerea oricărei ameninţări externe, ci a fost un ajutor pentru consolidarea securităţii interne a regimului Mubarak; este vorba despre acei critici care sunt împotriva acordului de pace cu statul Israel – pe site-ul http://www.adevarul.ro/international/Statele-Unite_0_418758390.html.
33 Pierre-Jean Luizard, Modernizarea ţărilor islamice, (Bucureşti: Artemis,2008), 8.
35Jan-Werner Mueller, From Cristian Democracy to muslim democracy?, Project Syndicate, 13.10.2008, http://www.project-syndicate.org/commentary/mueller2/English.
38Jan-Werner Muller, Making Muslim Democracies, în Boston Rewiew/noiembrie-decembrie 2010, http://www.bostonreview.net/BR35.6/contents.php.
39 Samuel P.Huntington, Ciocnirea, 187.
40Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii, 111.

 

EUGEN LUNGU  Drd., Universitatea Europei de Sud-Est „LUMINA”.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus