Semnale


 
Semnale 

Radio-grafii şi alte fobii
Autor: Michael Shafir, Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 468
ISBN: 978-973-611-675-9


Volumul este o selecţie din cele mai reprezentative articole ale autorului în ultimii ani, dintre cele scrise direct în limba română sau traduse în această limbă. Unele îl reprezintă în calitate de jurnalist. De unde şi titlul volumului: „Radio-grafiile” se referă la articolele transmise de postul de radio Europa Liberă, unde Shafir a lucrat între 1965-1967 şi mai apoi între 1985-2005, majoritatea acestor ani în calitate de şef al Departamentului de Cercetare Română al acestui post de radio. „Fobiile” se reflectă în ţinta multora dintre articolele incluse: naţionalismul, xenofobia, antisemitismul, dar şi „rinocerita”. Cum unele dintre luările de poziţie ale lui Shafir au devenit polemice, autorul a gasit de cuviinţă să facă deosebirea între studiile sale critice (academice), publicistica şi ceea ce el însuşi denumeşte „pubelistica”.


Din cuprins:
Identitate, identităţi, identificări • Exportatori şi importatori de extremism • Mihail Sebastian • În zodia totalitarismului • Raportul Tismăneanu: Note din public şi din culise • Despre alegeri, aleşi şi libertatea de a alege • Mapele mapamondului • Câteva sugestii pentru reţete anti-stres.
   

   

Analiza politicilor publice. O introducere
Autor: William N. Dunn, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 512
ISBN: 978-973-46-1700-5
Traducere de Nicolae Draguşin

Conceput ca o sinteză multidisciplinară a conceptelor şi metodelor utilizate în analiza politicilor publice, volumul pune accent pe formularea adecvată a problemelor specifice domeniului, ca etapă crucială în soluţionarea acestora. Deoarece o analiză corectă a politicilor presupune întelegerea contextului general şi a situaţiilor particulare cu care se confrunta guvernele în cadrul societăţilor actuale, sunt incluse informaţii de ultima oră despre metodele de definire a problemelor şi un format simplu de prezentare a analizei politicilor. Termenii-cheie
sunt definiţi la prima ocurentă şi enumeraţi la sfîrşitul fiecărui capitol, iar caracterul aplicativ al diferitelor noţiuni teoretice e ilustrat cu exemple şi exerciţii demonstrative. Analiza politicilor publice se adresează specialiştilor din domeniile politicilor publice şi administraţiei publice, precum şi studenţilor de la facultăţile de profil.

Cuprins:
Analiza în procesul de elaborare a politicilor publice • Prognoza rezultatelor aşteptate ale politicilor publice • Monitorizarea rezultatelor aşteptate ale politicilor publice • Evaluarea performanţei politicilor publice • Dezvoltarea argumentelor de ordine publică • Comunicarea analizei politicilor publice
   

   

Constituţia României - comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale
Autor: Ionescu Cristian, Editura Universul Juridic

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 396
ISBN: 978-973-127-386-0

Descriere:
Pentru a înţelege un popor şi pentru a-i înţelege firea, calităţile bune şi defectele - cum ar spune Constantin Rădulescu-Motru - trebuie să-i studiezi şi să-i înţelegi legile şi, mai ales, Constituţia, aceasta fiind percepută, în general, ca actul formal care consfinţeşte contractul social între popor şi cei care îl guvernează. Acestui scop îi răspunde lucrarea „Constituţia României comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, realizată ca temă de cercetare în cadrul Centrului de cercetări juridice şi

 
administrative al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi publicată sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.Lucrarea oferă cititorului explicaţii teoretice şi practice aprofundate ale dispoziţiilor constituţionale referitoare la rolul şi
funcţiile Parlamentului, precum şi la procedurile parlamentare.
Oamenii politici, doctoranzii, studenţii şi cei care lucrează în presă ca analişti găsesc în această lucrare comentarii şi explicaţii ale procedurii parlamentare utilizate în plenul Camerelor legislative, soluţii la care au recurs birourile permanente, comisiile permanente, pentru rezolvarea unor aspecte controversate ale procedurii regulamentare.
   
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus