Tabel 1.
Indicatori de baza pentru noile state membre si UE-15

 

Populatia

(milioane)

PIB 2003

(miliarde EUR)

PIB/loc.la PPC (UE25=100)

PIB (rata de crestere) %, 2000-2004

Inflatia, %

2000-2004

Cont curent, mld. $

Republica Ceha

10,2

80,3

70

3,1

2,6

-5,6

Estonia

1,3

8,1

51

7,2

3,5

-1,4

Ungaria

10,0

72,6

61

3,9

7,1

-8,8

Letonia

2,3

9,9

43

7,5

3,2

-1,7

Lituania

3,4

16,3

48

6,7

0,5

-1,6

Polonia

38,2

185,2

47

3,1

4,3

-3,6

Slovacia

5,4

29,0

52

4,1

7,7

-1,4

Slovenia

2,0

24,9

79

3,4

6,8

-0,3

NSM-10

73,7

442,1

-

3,6

4,6

-25,4

UE-15

383,5

9,373.5

109

2,0

2,0

21,8

Datele sunt pentru anul 2004, daca nu se precizeaza altfel.
Sursele: The Economist Intelligence Unit, Comisia Europeana.  

Tabel 2.
Indicatori ai pietei fortei de munca

 

Rata somajului (%), 2005

Rata ocuparii fortei de munca (%), 2004

Costul unei ore de munca (euro), 2003

Persoane cu diploma de bacalaureat
(cel putin), %, 2004

Lucratori care au efectuat stagii de pregatire profesionala,%, 2004

Republica Ceha

8,0

64,2

5,5

91

6

Estonia

7,5

63,0

4,0

82

7

Ungaria

7,1

56,8

5,1

83

5

Letonia

9,0

62,3

2,4

77

9

Lituania

8,2

61,2

3,1

86

7

Polonia

17,9

51,7

4,7

90

6

Slovacia

16,4

57,0

4,0

91

5

Slovenia

5,8

65,3

10,5

90

18

UE-15

7,8

64,7

24,3

74

10

Datele sunt pentru anul 2004, daca nu se precizeaza altfel.

Sursa: Comisia Europeana.

 

Tabel 3.

Evolutia principalilor indicatori ai comertului exterior in noile state membre

Tari

Exporturi
(cresteri reale fata de anul anterior, %)

Importuri
(cresteri reale fata de anul anterior, %)

Soldul balantei comerciale
(% din PIB)

Soldul balantei de cont curent
(% din PIB)

 

2003

2004

2005

*

2006

**

2007

**

2003

2004

2005

*

2006

**

2007

**

2003

2004

2005

*

2006

**

2007

**

2003

2004

2005

*

2006

**

2007

**

Polonia

17,7

28,0

4,2

5.0

6.0

10,3

6,5

1.5

5.5

6.9

-2,7

-1,1

-4.3

-4.4

-4.6

-2,2

-4,2

-3.2

-3.5

-3.9

Republica Ceha

10,1

23,5

9.5

10.1

9.9

8,9

19,4

4.5

10.8

9.4

-2,7

-0,8

1.7

2.7

3.1

-6,3

-5,2

-2.9

-2.6

-2.3

Ungaria

9,2

16,7

10.7

10.6

10.1

10,4

13,6

8.9

10.9

9.9

-4,0

-3,0

-2.6

-2.7

-2.7

-8,7

-8,8

-8.4

-8.4

-7.7

Slovacia

28,0

13,3

7.1

10.3

14.9

14,1

15,1

8.1

9.6

11.5

-2,2

-3,5

-4.9

-4.7

-2.2

-0,5

-3,4

-6.6

-6.2

-3.7

Malta

-2,8

3,3

-3.5

0.8

2.6

10,5

3,3

-2.7

1.9

3.2

-14,5

-15,8

-15.8

-16.3

-16.8

-5,8

-10,5

-6.7

-6.8

-7.0

Cipru

-4,5

9,9

15.0

3.8

3.8

-4,9

10,6

2.6

4.8

5.0

-23,7

-25,7

-25.9

-26.7

-26.5

-3,0

-5,7

-5.8

-5.5

-4.7

Slovenia

4,4

12,8

9.9

7.8

7.5

7,3

14,5

6.5

7.0

7.5

-2,2

-3,1

-3.4

-3.8

-4.0

-0,4

-0,7

-1.6

-1.8

-2.0

Estonia

5,9

14,1

19.8

16.2

13.3

13,2

15,4

14.2

11.8

11.5

-16,9

-17,5

-16.4

-15.3

-15.0

-12,0

-12,7

-9.9

-7.7

-7.1

Letonia

6,8

7,2

13.1

13.2

12.8

11,3

17,0

5.5

10.5

10.6

-18,1

-20,5

-18.5

-17.4

-16.1

-8,2

-12,6

-11.1

-10.5

-9.8

Lituania

7,2

10,0

9.8

10.3

9.7

9,9

14,4

11.1

11.2

10.2

-9,1

-10,6

-10.8

-10.7

-10.7

-6,9

-8,0

-7.4

-7.1

-7.0

UE 15

1,6

6,8

3.9

5.3

5.2

3,5

7,5

4.1

5.2

5.2

1,2

0,9

0.4

0.2

0.2

0,4

0,5

-0.1

-0.2

-0.1

UE 25

2,4

7,8

4.2

5.5

5.5

4,1

8,0

4.2

5.4

5.6

0,9

0,7

0.2

0.0

-0.1

0,1

0,0

-0.3

-0.4

-0.3

Sursa: European Commission: “Economic Forecast Autumn 2005”, Brussels, Noiembrie.
*  estimari pentru luna noiembrie 2005;
** previziuni

Tabel 4.
Profil Economic. Statele candidate si potential-candidate

 

PIB/loc.
(PPP), euro

Cresterea economica (PIB), %

Rata inflatiei, %

Rata somajului
%

Balanta bugetului guvernamental,
% din PIB

Sold cont curent,% din PIB

Datoria externa,
% din PIB

Comertul cu UE-25, % din total

 

2004/2005

2001

2002

2003

2004

2004/2005

2004

2004/2005

2004

2004

Imp.

Exp.

Romania

7000

-

5

5,2

8,3

11,9

6,8

-1,4

7,5

18,5

68

74

Bulgaria

6324

-

4,9

4,5

5,6

6,1

11,9

1,3

7,4

55,9

48,2

54,2

Turcia

4952

-7,5

7,9

5,8

8,0

12

10

-7,3

-4,7

75

46,7

54

Macedonia

5600

-

-

-

4,1

0,5

39,3

0,9

-7,7

45

64,4

52,3

Croatia

10,300

-

5,2

4,3

3,7

2,1

13,8

5,2

-5,3

44,8

70

64

Albania

3983

-

3,4

6,0

6,0

3,4

14,6

-4,9

-6,0

20,2

-

-

Bosnia-
Hertegovina

4895

-

-

-

5

0,9

40

0,1

-18,5

33,0

-

-

Serbia-Muntenegru

1933

-

-

3

5

9,01

31,5

-2

-11

58

0,17

0,51

Kosovo
 (Rezolutia Consiliului de Securitate UN 1244)

964,4

-

1,2

3,1

3,2

1,5

49,7

-3,8

-18

-

-

-

Sursa: Enlargement Papers,”The Western Balkansin transition”, Directoratul general pentru afaceri economice si financiare, nr.23, Decembrie 2004; EUROSTAT.