English title: Sphere of Politics
Subject: Politics / Policy Studies
Frequency: quarterly
ISSN: 1221-6720
Abstracts: English
Full texts: English, Romanian

 


Sfera Politicii

Primul număr al revistei Sfera Politicii a apărut în decembrie 1991, editat de Fundaţia „Societatea Civilă”. Formatul revistei era unul de mărimea unei pagini A4. Revista avea, la acel moment, aproximativ 50 de pagini, lucru care s-a menţinut până către sfârşitul anilor 1990.

Important este, totodată, faptul că revista apărea înaintea instituţionalizării domeniului ştiinţelor politice (învăţământ sau cercetare) în România de după 1989. Prima facultate unde ştiinţele politice apar ca domeniu de studiu este creată la Universitatea din Bucureşti, în toamna anului 1991, însă in cadrul mai larg al ştiinţelor umane, abia în 1996 «ştiinţele politice» devenind domeniu strict în învăţământul superior. În acest context, ca primă revistă de ştiinţe politice din România postcomunistă, Sfera Politicii și-a propus să contribuie la dezvoltarea acestui domeniu și să-l deschidă spre public, găzduind în paginile sale articole semnate de cadre universitare, înalţi funcţionari români, inclusiv politicieni.

Dacă în special în prima jumătate a anilor 1990, autorii veneau din domenii diverse, către sfârşitul anilor 1990 ei erau universitari sau cercetători care dovediseră preocupări pentru domeniul, recent apărut, al ştiinţelor politice. Aceştia erau fie dintre primii licenţiaâi în domeniul ştiinţelor politice, fie dintre tinerii sociologi, filosofi şi istorici care după 1989 s-au consacrat (în cadrul academic) noului domeniu de cercetare, dar şi critici literari sau cercetători din perioada comunistă, în cele mai multe cazuri, universitari.

Timp de 20 de ani, revista a avut apariții lunare, cu excepția perioadei 2006/2008, când a apărut bilunar. Începând din anul 2013, Sfera Politicii apare trimestrial, fiind editată de Fundația „Orient Expres”. Începând din anul 2016, revistata este editată de Facultatea de Științe politice, SNSPA.

În timp, revista a reușit să atingă unul dintre obiectivele sale majore. Este vorba despre deschiderea pentru autori tineri, universitari, dar şi doctoranzi sau studenţi la master în anii terminali.

Membrii redacţiei sunt dintre primii specialişti în domeniu, tineri universitari ai anilor 1990 sau dintre tinerii cercetători sau universitari actualmente, având o formaţie în ştiinţele politice (şi uneori o dublă specializare). În aceleaşi categorii tind să se înscrie şi autorii, având formaţii diverse, totuşi specializarea dominantă rămâne ştiinta politică.

Publicul actual se compune în cea mai mare parte din cadre universitare şi studenţi ai facultăţilor de ştiinte politice, dar şi ai facultăţilor de sociologie, istorie, drept sau de ştiintele comunicării.

Articolele sunt redactate, în marea lor majoritate, în limba română, dar şi în limba engleză. Textele sunt întotdeauna însoţite de un rezumat şi de cuvinte-cheie în limba engleză.

Un alt obiectiv este impulsionarea publicării în limbi străine. Dacă în acest moment se constată tendinţa dominantă a utilizării limbii engleze, încercăm încurajarea publicării în această limbă de circulaţie, dar şi în alte limbi europene, de exemplu, limba franceză, însemnând prin aceasta că dorim să deschidem revista către spaţiul cultural european.

Selecţia articolelor revine membrilor redacţiei, prin consultarea unor specialişti din domeniul științei politice, universitari sau cercetători.

Numerele sunt tematice dar ele pot conţine şi texte în afara tematicii propuse.

Structura revistei se prezintă astfel :

  • Un articol care introduce tema/subiectul despre care se tratează în numărul respectiv  (sub denumirea de ‘editorial’) ;
  • Mai multe articole pe tema/subiectul anunţat(ă) ;
  • Rubrica « Arhiva » în care sunt prezentate documente produse în perioada comunistă ;
  • Un articol (în afara temei) deseori de filosofie politică sau psihologie politică
  • Un interviu cu un specialist al problematicilor în domeniu în spaţiul românesc (străin sau român)
  • Recenzii ale cărtilor recent apărute (în prezent, în majoritatea cazurilor, cărţi apărute în România)

Revista este accesibilă gratuit pe internet. Întregul său conținut se află sub incidența Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 


Sfera Politicii

The Sphere of Politics, edited by the Civil Society Foundation, first came to light in December 1991. The magazine’s format was that of an A4 sized paper, the same kind of paper being used both for the front and back cover as for the rest of the magazine. Recalling its first issues, while taking into consideration the context of its publication – the first years of the post-communist era – there should be no surprise the aspect of the magazine could have given the impression more of a newspaper, or rather an “information brochure”, than of a Political Science Review. Still, even at those times, The Sphere of Politics came out in approximately 50 pages, a number which remained constant until the end of the nineties.

The first issues have been published before the institutionalisation of the field of Political Science (be it study field or research area) could have taken place. Actually, the first faculty of Political Science has been established in the fall of 1991, at University of Bucharest; whatsoever, its name was employed only to introduce Social Sciences by and large, as a wider frame for Political Science. It was only in 1996 that Political Science established itself as a proper component of the higher education system. It was in this context that the Sphere Policy aimed to contribute to the development of this field and to open it to the public, hosting in its pages articles by academics, high ranking dignitaries, including politicians.

While during the first half of the nineties the authors originated from miscellaneous domains, at the end of the decade they were academics, scholars and researchers, all showing high interest in the recently created field of Political Science. They were either first generation graduates in Political Science, or graduates with majors in Sociology, Philosophy or History (all of which were involved in the new ongoing research programmes); or, they could have also been literary critics or researchers who were active during communist era as well.

For 20 years The Sphere of Politics was a monthly magazine except for the period 2006/2008, when it was published twice a month. Since 2013 The Sphere of Politics is published quarterly and it is edited by the "Orient Express" Foundation. Since 2016, the magazine is edited by the Faculty of Political Science, SNSPA.

In time, the magazine has managed to achieve one of its major goals. It is about promoting young authors, Ph.D., MA or evens high qualified senior students.

The members of our editorial board are undoubtedly some of the best in the field. Either fresh graduates, young researchers or scholars who graduated during the 90's, they all own a degree or even a double degree in Political Science or auxiliary fields, Sociology, History, Law, Philosophy or Communication Studies. This can be applied to our permanent or occasional collaborators, too. As for our target, this is supposedly made of academics, scholars, researchers and last but not least young students in the above mentioned fields, interested in improving their knowledge and expertise.

The articles are written mostly in Romanian, but we happily greet English, French or Italian written contributions as well. The texts should be always joined by an abstract and a sequence of key-words, compulsory drafted in English.

The selection of the articles is made by the members of our editorial board, according to specific themes. Other scholars, researchers or members of the academic community are always asked for professional expertise. 

The Sphere of Politics has a tradition in publishing specific issues, dedicated to topical subjects, but generally firm articles outside the chosen topic are accepted too.

The structure of the magazine comes as follows:
- One introductory article (namely an Editorial)
- A collection of articles abiding by a given topic
- “The Archives of The Sphere of Politics”, where documents attesting the communist period are showcased
- An essay
- An interview with a Romanian or a foreign scholar, on issues regarding Romanian public space
- Reviews of recent published books

The magazine is freely accessible on the internet. Its entire content is under the Law on copyright and related rights.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii